Staże dla studentów

Harmonogram I edycji Programów Stażowych dla studentów realizowanych w ramach Modułu 3 Projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”.

W 2020 roku staże organizowane są dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Leśnego.

Do udziału w stażach zaproszeni zostaną Studenci studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (X semestr) na kierunku Medycyna weterynaryjna oraz Studenci studiów stacjonarnych, kształcący się na semestrach IV i VI na studiach I stopnia oraz I semestrze na studiach II stopnia na kierunkach Leśnictwo i Gospodarka przestrzenna.