Staże dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Do udziału w stażach zaproszeni zostaną Studenci studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (X semestr) na kierunku Medycyna weterynaryjna.

Rekrutacja poprzez zapisy w eHMS rozpocznie się w dniu godz.