Warsztaty dla WHBiOZ

Warsztaty praktyczne P3 -Wytwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-hodowli-bioinzynierii-i-ochrony-zwierzat/

Read more →