Kontakt

Koordynator Modułu

dr inż. Kinga Noras, Instytut Rolnictwa, Katedra Biometrii, bud. 37 p.2/120

Koordynatorzy Wydziałowi

Wydział Rolnictwa i Ekologii: dr inż. Kinga Noras

Wydział Biologii i Biotechnologii: dr inż. Kinga Noras

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: lek. wet. Ilona Kaszak

Wydział Leśny: dr Szymon Bijak

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: dr inż. Katarzyna Jeleniewicz

Wydział Technologii Drewna: dr Izabela Betlej, dr inż. Joanna Wachowicz

Wydział Nauk Społecznych: dr Małgorzata Herudzińska