Moduł 2 – Podnoszenie kompetencji

Podnoszenie kompetencji

Cel: wzrost kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju Mazowsza poprzez dostęp do wysokiej jakości zajęć dodatkowych na 5 wydziałach SGGW, w tym certyfikowanych szkoleń, warsztatów praktycznych, zajęć projektowych, wizyt studyjnych u pracodawców, zajęć prowadzonych przez pracodawców

Cel podstawowy – podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym

Formy realizacji:

 • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji,
 • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
 • dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane w formie projektowej,
 • wizyty studyjne u pracodawców,
 • dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane z pracodawcami.

Uczestnicy – studenci następujących Wydziałów i kierunków studiów:

 1. Wydział Leśny: Leśnictwo, Gospodarka przestrzenna
 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: Budownictwo, Inżynieria i gospodarka wodna, Inżynieria środowiska, Ochrona środowiska
 3. Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt: Bioinżynieria zwierząt, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Zootechnika
 4.  Wydział Technologii Żywności: Bezpieczeństwo żywności, Technologia żywności i żywienie człowieka, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo w gospodarce
 5. Wydział Socjologii i Pedagogiki: Socjologia

Zakres zadań realizowanych na poszczególnych Wydziałach:

 1. Wydział Leśny:
  • warsztaty praktyczne „Przyroda dla przyszłych nauczycieli”
 2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:
  • warsztaty praktyczne „Hydrometria rzeczna”
  • certyfikowane szkolenie „Revit Architecture”
  • certyfikowane szkolenie „Revit Architecture/MEP”
  • certyfikowane szkolenie „Bezzałogowe Statki Powietrzne”
 3. Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt – wizyty studyjne:
  • w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach
  • w Instytucie Zootechniki w Balicach
  • w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach
  • w Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach
  • w fermach doświadczalnych i produkcji zwierząt
  • w Zespole Mazowieckich Parków Krajobrazowych
  • w Zespole Śląskich Parków Krajobrazowych
 4. Wydział Technologii Żywności:
  • zajęcia z pracodawcami – z praktykami branży spożywczej
  • zajęcia z pracownikiem działu badań i rozwoju przedsiębiorstw spożywczych
  • warsztaty kulinarno-gastronomiczno-technologiczne
  • wizyty studyjne w zakładach przemysłowych i laboratoriach
 5. Wydział Socjologii i Pedagogiki:
  • certyfikowane szkolenie „Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego”
  • certyfikowane szkolenie „Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych”
  • certyfikowane szkolenie „Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R”
  • warsztaty kształcące kompetencje „Efektywne techniki warsztatowe”

Ogólne kryteria rekrutacji:

 1. Studiowanie na kierunku objętym zadaniem
 2. Średnia ocen
 3. Liczba aktywności prorozwojowych: szkolenia, kursy, konferencje, konkursy naukowe, koła zainteresowań
 4. Orzeczona niepełnosprawność