Moduł 2 – Podnoszenie kompetencji

Podnoszenie kompetencji

Cel: wzrost kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju Mazowsza poprzez dostęp do wysokiej jakości zajęć dodatkowych na 5 wydziałach SGGW, w tym certyfikowanych szkoleń, warsztatów praktycznych, zajęć projektowych, wizyt studyjnych u pracodawców, zajęć prowadzonych przez pracodawców

Cel podstawowy – podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym

Formy realizacji:

  • certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji,
  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane w formie projektowej,
  • wizyty studyjne u pracodawców,
  • dodatkowe zajęcia dla studentów realizowane z pracodawcami.

Uczestnicy – studenci następujących Wydziałów i kierunków studiów:

  1. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  2. Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
  3. Wydział Technologii Żywności
  4. Wydział Socjologii i Pedagogiki