Moduł 6 – Zarządzanie

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr dydaktycznych, kierowniczych i administracyjnych, wdrożenie narzędzi informatycznych)

Cele szczegółowe:

podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej na rzecz efektywnego i sprawnego zarządzania uczelnią, w tym jakością kształcenia poprzez dostęp do szerokiej oferty szkoleń

wsparcie procesu zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi usprawniających procesy zarządcze i administracyjne oraz większą informatyzację procesów zachodzących na uczelni.

Zadania w obrębie modułu 6. realizowane będą w latach 2020–2023.

Budżet modułu 6. wynosi ok. 5,3 mln zł

Moduł podzielony został na dwa obszary:

  • Szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej
  • Rozbudowa rozwiązań informatycznych na potrzeby uczelni