Usługi społeczne

01.06.2023BPK.253.2.2023
Zakup usług edukacyjnych podnoszących kompetencje pracowników SGGW w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego” – w ramach 6 zadań
14.12.2022SZP.253.8.2022 BPSiTT.253.14.2022
Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje techniczno-zawodowe dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego” – 5 zadań.
19.08.2022SZP.253.5.2022 BNiPK.253.10.2022 Realizacja usług edukacyjnych podnoszących kompetencje z języka angielskiego pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”
27.05.2022SZP.253.3.2022, BPSiTT.253.9.2022
Realizacja usług edukacyjnych podnoszących kompetencje pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie analizy danych w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”
05.04.2022SZP.253.1.2022, BPSiTT.253.7.2022
Realizacja usług edukacyjnych podnoszących kompetencje pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie obsługi aplikacji informatycznych w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”. – Biuletyn Informacji Publicznej SGGW
30.11.2021SZP.253.6. 2021 – BPSiTT.253.3.2021
Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”. Organizacja certyfikowanego szkolenia pt. “Bezzałogowe Statki Powietrzne”   
18.12.2020Sprawa SZP.253.12.2020   BNiPK.253.6.2020
Zakup usług szkoleniowych polegających na przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”.