O projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III […]

Więcej

Moduł 1 – Programy kształcenia

Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć Działania będą realizowane w latach 2019-2023Dofinansowanie zadań w […]

Moduł 2 – Podnoszenie kompetencji

Podnoszenie kompetencji Cel: wzrost kompetencji studentów w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju Mazowsza poprzez […]

Moduł 3 – Programy stażowe

PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności […]

Moduł 6 – Zarządzanie

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr dydaktycznych, kierowniczych i administracyjnych, wdrożenie […]

Ogłoszenia

Szkolenie „Pakiet MS Office dla dydaktyków” – dla kadry dydaktycznej Uczelni – aktualizacja

Pozostałe szkolenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/szkolenia/ Dokumenty do pobrania: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/dokumenty-do-pobrania-m6/ ...

Wydział Socjologii i Pedagogiki – szkolenia

Ogłoszenie: Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ ...

Szkolenie „Język angielski – poziom średniozaawansowany i zaawansowany” – kadra dydaktyczna, kierownicza i administracyjna

Pozostałe szkolenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/szkolenia/ Dokumenty do pobrania: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/dokumenty-do-pobrania-m6/ ...

Warsztaty projektowe – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Wymagane dokumenty i pozostałe szkolenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/ ...

Szkolenie „Pakiet MS Office dla dydaktyków” – dla kadry dydaktycznej Uczelni

Pozostałe szkolenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/szkolenia/ Dokumenty do pobrania: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/dokumenty-do-pobrania-m6/ ...

Szkolenie „Raportowanie w Excelu” – dla kadry administracyjnej Uczelni

Pozostałe szkolenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/szkolenia/ Dokumenty do pobrania: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/dokumenty-do-pobrania-m6/ ...

Wydział Socjologii i Pedagogiki – szkolenia – przedłużenie rekrutacji

Ogłoszenie: Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych_3_rekrutacja przedłużona Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ Pozostałe szkolenia: ...

„Excel dla średniozaawansowanych i zaawansowanych” – szkolenie dla pracowników administracyjnych

Pozostałe szkolenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/szkolenia/ Dokumenty do pobrania: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-6/dokumenty-do-pobrania-m6/ ...

Warsztaty projektowe – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie: Projekt zagospodarowania wód opadowych dla projektowanego osiedla – edycja 2 Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ ...

Wydział Leśny – staże zawodowe

W dniach 21-25 listopada br. w eHMS prowadzona jest rekrutacja na płatne staże zawodowe dla ...

Wizyty studyjne dla Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Ogłoszenia: Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ ...

Wizyty studyjne dla Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Ogłoszenia: Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ ...

Wydział Socjologii i Pedagogiki – szkolenia – przedłużenie rekrutacji

Ogłoszenie: Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego_2_rekrutacja przedłużona do 14 listopada Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ ...

Wizyty studyjne dla Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Ogłoszenia: Nowe Pozostałe Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 Puszcza Kozienicka Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 Cedrob Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 UM Łódź 14 ...

Warsztaty projektowe dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie: Warsztaty projektowe pn. Projekt zagospodarowania wód opadowych dla projektowanego osiedla Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/ ...

Szkolenia dla Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Ogłoszenia: Nowe Pozostałe Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 Cedrob Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 UM Łódź 14 list Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 UM ...

Szkolenia dla Wydziału Socjologii i Pedagogiki

Ogłoszenia Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych Efektywne techniki warsztatowe Analiza danych jakościowych ...

Szkolenia dla Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Ogłoszenia: Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 UM Łódź 14 list Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 UM Łódź 7 list Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 ...

Szkolenia dla Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Ogłoszenia: Wizyta studyjna-ogłoszenie_P_3 Krubin Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/dokumenty-do-pobrania/ ...

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne 3-edycja – rekrutacja przedłużona

Ogłoszenie: Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne 3-edycja rekrutacja przedłużona do 11.10.2022r. Wymagane dokumenty http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/ ...

Szkolenia dla Wydziału Socjologii i Pedagogiki

Ogłoszenia: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-socjologii-i-pedagogiki/ Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie ...

Szkolenie dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ogłoszenie: http://projektregionalny.sggw.pl/wp-content/uploads/Szkolenie-certyfikowane_„Bezzalogowe-statki-powietrzne-_3-edycja.pdf Wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-2/wydzial-budownictwa-i-inzynierii-srodowiska/ ...

Staże edycja 2022

Regulamin programu stażowego oraz wymagane dokumenty: http://projektregionalny.sggw.pl/modul-3/dokumenty/ W edycji 2022 planowane jest zorganizowanie ok. 300 ...

Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy – rekrutacja przedłużona

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika ...

Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R – rekrutacja przedłużona

Rekrutacja przedłużona Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia ...

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych – rekrutacja przedłużona

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika ...

Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego -rekrutacja przedłużona

http://projektregionalny.sggw.pl/wp-content/uploads/Analiza-danych-jakosciowych-z-uzyciem-oprogramowania-komputerowego_logo.pdf ...

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne”

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne” w ramach kategorii szczególnej, w scenariuszu narodowym NSTS-01 oraz kategorii ...

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne”

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne” w ramach kategorii szczególnej, w scenariuszu narodowym NSTS-01 oraz kategorii ...

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne”

Szkolenie certyfikowane „Bezzałogowe statki powietrzne” w ramach kategorii szczególnej, w scenariuszu narodowym NSTS-01 oraz kategorii ...

Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentekWydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiskana kierunku budownictwow ramach zadania 8projektu ...

Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika ...

Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika ...

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika ...

Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika ...

Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture/MEP”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentekWydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiskana kierunku inżynieria środowiskaw ramach zadania ...

Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopniaorazstudiów ...

Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopniaorazstudiów ...

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopniaorazstudiów ...

Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopniaorazstudiów ...

Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I ...

Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I ...

Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I ...

Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek 2 i 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I ...

Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture/MEP”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku inżynieria środowiska ...

Zajęcia warsztatowe „Revit Architecture”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo w ...

Harmonogramy szkoleń

Na wydziałowych stronach projektu Moduł 2 oraz na stronie harmonogramu realizacji modułu będą dostępne harmonogramy ...

Szkolenie „Efektywne techniki warsztatowe, mające za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć się na rynku pracy”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek studiów stacjonarnych 2 i 3 roku I stopnia oraz ...

Szkolenie „Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek studiów stacjonarnych 2 i 3 roku I stopnia oraz ...

Szkolenie „Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek studiów stacjonarnych 2 i 3 roku I stopnia oraz ...

Szkolenie „Analiza danych jakościowych z użyciem oprogramowania komputerowego”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek studiów stacjonarnych 2 i 3 roku I stopnia oraz ...

Szkolenie „Revit Architecture/MEP”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentekWydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku inżynieria środowiska w ...

Szkolenie „Revit Architecture”

Szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentekWydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo w ramach ...

Komunikat

Na stronie został zamieszczony terminarz organizacji działania w 2020 r. ...