Wydział Socjologii i Pedagogiki

Zadanie 11 w ramach modułu 2 

Celem działań jest podniesienie kompetencji Studentek i Studentów na kierunku socjologia i pedagogika.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

W ramach szkolenia studenci zdobędą kompetencje zawodowe, informatyczne i analityczne w zakresie narzędzi wspierających analizę danych jakościowych. Nauczą się budować struktury analityczne i korzystać z istniejących modeli analitycznych. W  wyniku szkolenia będą w stanie bardziej efektywnie absorbować wiedzę płynącą z danych jakościowych, poczują większy komfort w korzystaniu z wyników badań jakościowych oraz z większą śmiałością będą traktować badania jakościowe jako źródło wartościowych inspiracji dla podejmowania decyzji społ.-politycznych i biznesowych.

Szkolenie wykształci przede wszystkim umiejętności praktyczne. Studenci poznają w ten sposób oczekiwania przyszłych pracodawców, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Planowane działanie kończy się uzyskaniem certyfikatu rozumianego jako formalne potwierdzenie uzyskania określonych efektów uczenia się.

W ramach szkolenia studenci zdobędą kompetencje zawodowe, informatyczne i analityczne w zakresie różnych technik analitycznych, które można wykorzystać do tworzenia modeli predykcyjnych. Pozyskają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystywania wielowymiarowych technik analitycznych takich jak: regresja liniowa, regresja logistyczna oraz analiza dyskryminacyjna.

Szkolenie stanowić będzie istotne poszerzenie dotychczasowej wiedzy w zakresie wielowymiarowej analizy danych ilościowych przy użyciu znanego już studentom oprogramowania SPSS.

Szkolenie wykształci przede wszystkim umiejętności praktyczne. Studenci poznają w  ten sposób oczekiwania przyszłych pracodawców, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Planowane działanie kończy się uzyskaniem certyfikatu rozumianego jako formalne potwierdzenie uzyskania określonych efektów uczenia się.

W ramach szkolenia studenci zdobędą kompetencje zawodowe, informatyczne i analityczne w zakresie podstaw w języku R, analizy danych socjologicznych (ilościowych i jakościowych) z wykorzystaniem przeznaczonego do tego i coraz częściej stosowanego na rynku pracy oprogramowania, jak również nauczą się w profesjonalny sposób wizualizować dane i formułować płynące z nich wnioski i rekomendacje.

Program, z którym studenci będą mieli szansę zapoznać się podczas szkolenia ma coraz szersze zastosowanie w małych firmach i dużych korporacjach (nie tylko badawczych), jest nieustannie rozwijany przez użytkowników i daje ogromne możliwości analityczne. Szkolenie wykształci przede wszystkim umiejętności praktyczne. Studenci poznają w ten sposób oczekiwania przyszłych pracodawców, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Planowane działanie kończy się uzyskaniem certyfikatu rozumianego jako formalne potwierdzenie uzyskania określonych efektów uczenia się.

W ramach warsztatów studenci zdobędą kompetencje komunikacyjne i w zakresie przedsiębiorczości.

Warsztaty odbędą się na końcowym etapie studiów II stopnia i mają za zadanie pomóc absolwentom socjologii/pedagogiki odnaleźć się na rynku pracy.

Studenci w trakcie warsztatów nauczą się m.in. tworzyć spójne CV i list motywacyjny, profesjonalnie prezentować na rozmowie kwalifikacyjnej, poznają różnicę pomiędzy pasywnym i aktywnym wejściem na rynek pracy, techniki pozbywania się stresu oraz budowania pewności siebie.

Dzięki warsztatom studenci poznają sposób oczekiwania przyszłych pracodawców i przygotują się do rozpoczęcia pracy zawodowej, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Szkolenia kierowane są do studentów i studentek studiujących, w terminie realizacji działań, w których chcą uczestniczyć, na czterech ostatnich semestrach studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia kierunkach Socjologia i Pedagogika SGGW w Warszawie.

 

Wymagane dokumenty

Ogłoszenia o naborach na szkolenia

Harmonogramy szkoleń