Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zadanie 8 w ramach modułu 2 Power III

Na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska (WBiIŚ) zostanie uruchomiony szereg zajęć dodatkowych dla studentów, których celem jest przede wszystkim rozwój praktycznych kompetencji zawodowych, a także oczekiwaniami pracodawców, kompetencji analitycznych i informatycznych. Zajęcia te będą okazją do uzupełnienia wiedzy teoretycznej zdobywanej na zajęciach o umiejętności praktyczne. Dodatkowo istotnym elementem będzie zdobycie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca w grupie i kreatywność, które są nie mniej ważne niż kompetencje zawodowe.

Planowane są następujące działania podnoszące kompetencje studentów na WBiIŚ:

1) warsztaty praktyczne kształcące kompetencje:

  • Hydrometria rzeczna (w tym pomiary terenowe w zlewni badawczej rzeki Zagożdżonki oraz zajęcia obliczeniowe wraz z przygotowaniem wraz raportu) dla kierunków ochrona środowiska oraz inżynieria i gospodarka wodna

2) certyfikowane szkolenia:

  • Revit Architecture (praca w programie Revit Architecture, w tym przygotowania modelu 3D, dokumentacji wraz z opisami, wymiany danych z programami AutoCAD) dla kierunku budownictwo ,
  • Revit Architecture/MEP (wprowadzenie do projektowania instalacji sanitarnych, tworzenie dokumentacji projektowej, wizualizacja projektu) dla kierunku inżynieria środowiska,
  • Bezzałogowe Statki Powietrzne (szkolenie na operatora BSP, szkolenie z przetwarzania danych) dla kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria i gospodarka wodna.


Harmonogramy szkoleń


Ogłoszenia o naborach na szkolenia

Sierpień 2023: Wykorzystywanie aplikacji typu BIM wspomagających projektowanie

Archiwum:
Projekt zagospodarowania wód opadowych dla projektowanego osiedla – Rekrutacja przedłużona
Projekt zagospodarowania wód opadowych dla projektowanego osiedla – 13.02.2023
Projekt zagospodarowania wód opadowych dla projektowanego osiedla – edycja 2


Wymagane dokumenty