Kontakt

Koordynator Modułu

mgr Piotr Król, Centrum Informatyczne

Koordynatorzy Zadań

Szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej:

mgr. Magdalena Karolak -magdalena_karolak@sggw.edu.pl

System zarządzania Klientami (CRM):

dr Maciej Paszewski – maciej_paszewski@sggw.edu.pl

Karta czasu pracy w projektach:

mgr inż. Magdalena Jarecka – magdalena_jarecka@sggw.edu.pl

Chmura usług Uczelni:

inż. Krzysztof Lipka – krzysztof_lipka@sggw.edu.pl

Rozbudowa infrastruktury:

mgr inż. Piotr Gawin- krystian_pruszczyk@sggw.edu.pl