Przetargi

08.09.2023CI.250.13.2023 Dostawa przełączników sieci LAN w ramach projektu pn.: „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”
08.09.2023CI.250.12.2023 Rozbudowa sieci bezprzewodowej SGGW w zakresie dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń dostępowych
w ramach projektów pn.: „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, „Synergia – Zintegrowany Program Rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”
08.05.2023CI.250.3.2023 Budowa platformy usług uczelni (chmura usług), integracja systemu dziekanatowego z systemem SSO, w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”
30.12.2022SZP.250.68.2022 – BPSiTT.250.7.2022 Nr sprawy: BPSiTT.250.2.2022 Budowa platformy usług uczelni (chmura usług) w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego”
09.11.2022SZP.250.59.2022 – BPSiTT.250.6.2022 Usługa dostarczenia systemu klasy CRM wraz z wdrożeniem oraz świadczeniem usługi Asysty Technicznej i usług Gwarancyjnych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”
02.09.2022SZP.250.31.2022 – BPSiTT.250.3.2022 Rozbudowa systemu finansowo-księgowego poprzez budowę Platformy Multimodułowej wraz z rozbudową szyny do migracji danych
w ramach projektów: „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”
07.12.2021SZP.250.47.2021 – BPSiTT.250.12.2021   „Zakup usługi tłumaczenia symultanicznego podczas specjalistycznych wykładów dla studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektów pt. „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”  
24.11.2021SZP.250.43.2021 – BPSiTT.250.11.2021   Zakup usług zapewnienia studiów podyplomowych dla pracowników administracji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach projektu pn.: „Synergia – zintegrowany Program Rozwoju SGGW”
02.06.2021SZP.250.8.2021 – BPSiTT.250.2.2021  Rozbudowa istniejącej infrastruktury poprzez zakup urządzeń serwerowych wraz z dostawą sprzętu i licencji, instalacją oraz uruchomieniem środowiska, a także wsparciem godzinowym w ramach projektów: „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”
15.06.2021SZP.250.7.2021 – BPSiTT.250.1.2021 Dostawa licencji edukacyjnych w 3 zadaniach dla SGGW w ramach projektów: „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na Rzecz Rozwoju Regionalnego”