Aktualności

Staże dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Do udziału w stażach zaproszeni zostaną Studenci studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych (X semestr) ...

Zasady rekrutacji

Decyzję w sprawie przyznania stażu podejmuje Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.Dla każdego z Wydziałów zostanie ...

Staże dla studentów

Harmonogram I edycji Programów Stażowych dla studentów realizowanych w ramach Modułu 3 Projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00 ...