Kontakt

Koordynator Modułu

 
Koordynatorzy Zadań

Instytut Rolnictwa:  

Instytut Nauk Ogrodniczych:

Instytut Inżynierii Środowiska:

Instytut Ekonomii i Finansów:

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka: 

Instytut Inżynierii Mechanicznej: