Moduł 3 – Programy stażowe

PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW


Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy, poprzez wdrożenie Programu Stażowego we współpracy z Pracodawcami.

Zadania stażowe realizowane będą w latach 2020 – 2023, w których weźmie udział 817 stażystów. Wartość zadań stażowych wynosi – 5 342 250,00 PLN

Stażami zostały objęte następujące Wydziały i kierunki studiów SGGW w Warszawie:

Wydział Rolnictwa i Biologii: 106 studentów:

 • 2021 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku:
  • Rolnictwo – 18 stażystów,
 • 2022 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Rolnictwo – 18 stażystów,
  • Biologia – 15 stażystów,
  • Inżynieria ekologiczna – 11 stażystów
 • 2023 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Rolnictwo – 18 stażystów,
  • Biologia – 15 stażystów,
  • Inżynieria ekologiczna – 11 stażystów.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 380 studentów:

 • 2020 – 95 stażystów,
 • 2021 – 95 stażystów,
 • 2022 – 95 stażystów,
 • 2023 – 95 stażystów.
  • W każdej edycji studenci czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Weterynaria.

Wydział Leśny: 90 studentów:

 • 2020 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunkach:
  • Leśnictwo – 25 stażystów,
  • Gospodarka przestrzenna – 20 stażystów,
 • 2021 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunkach:
  • Leśnictwo – 25 stażystów,
  • Gospodarka przestrzenna – 20 stażystów.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: 100 studentów:

 • 2021
  1. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
   • Budownictwo – 25 stażystów,
   • Inżynieria Środowiska – 18 stażystów
  2. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku:
   • Inżynieria i gospodarka wodna – 7 stażystów,
 • 2022
  1. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
   • Budownictwo – 25 stażystów,
   • Inżynieria Środowiska – 18 stażystów
  2. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku:
   • Inżynieria i gospodarka wodna – 7 stażystów.

Wydział Technologii Drewna: 96 studentów:

 • 2021 – studenci VI-VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Technologia drewna – 16 stażystów,
  • Meblarstwo – 16 stażystów,
 • 2022 – studenci VI-VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Technologia drewna – 16 stażystów,
  • Meblarstwo – 16 stażystów,
 • 2023 – studenci VI-VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Technologia drewna – 16 stażystów,
  • Meblarstwo – 16 stażystów.

Wydział Socjologii i Pedagogiki: 45 studentów:

 • 2021 – 15 stażystów,
 • 2022 – 15 stażystów,
 • 2023 – 15 stażystów.
  • W każdej edycji studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Socjologia.

Przewidziane pozycje budżetowe do sfinansowania w ramach Modułu 3

 • finansowanie stypendium stażowego od 1 do 2 miesięcy zależnie od Wydziału
 • finansowanie badań lekarza medycyny pracy dla stażystów zależnie od Wydziału
 • finansowanie ubezpieczenia w zakresie NNW

Aby wziąć udział w stażu należy:

Poddać się procedurze rekrutacyjnej, która obejmuje:

 • zarejestrowanie się do wybranego pracodawcy w systemie eHMS,
 • dostarczenie wypełnionego Wniosku o przyznanie stażu do Koordynatora Wydziałowego,
 • udział w rozmowie Kwalifikacyjnej,
 • dostarczenie formularzy z danymi osobowymi,
 • przeprowadzenie badań z zakresu medycyny pracy,
 • podpisanie Umowy trójstronnej,
 • wypełnienie ankiety Bilansu kompetencji,
 • rozpoczęcie stażu w wybranej jednostce.

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia – weryfikacja zrealizowanego programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy i wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach, oraz wykaże które z kompetencji należy wzmocnić/rozwinąć u przyszłych absolwentów.

Stażysta – praktyczne kompetencje w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy ze studiów, oraz możliwość zawodowego sprawdzenia czy praca w określonej jednostce/dziedzinie jest tą wymarzoną możliwością zawodowego realizowania się,

Przedsiębiorca/jednostka naukowa– możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego, młodego potencjalnego pracownika.