Moduł 3 – Programy stażowe

PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW


Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, interpersonalnych i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy, poprzez wdrożenie Programu Stażowego we współpracy z Pracodawcami.

Zadania stażowe realizowane będą w latach 2020 – 2023, w których weźmie udział 817 stażystów. Wartość zadań stażowych wynosi – 5 342 250,00 PLN

Stażami zostały objęte następujące Wydziały i kierunki studiów SGGW w Warszawie:

Wydział Rolnictwa i Ekologii: 58 studentów:

 • 2022 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Rolnictwo – 8 stażystów,
  • Inżynieria ekologiczna – 13 stażystów
 • 2023 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i/lub II stopnia na kierunkach:
  • Rolnictwo – 14 stażystów,
  • Inżynieria ekologiczna – 23 stażystów.

Wydział Biologii i Biotechnologii: 15 studentów:

 • 2023 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i/lub II stopnia na kierunkach:
  • Biologia – 15 stażystów,

Wydział Medycyny Weterynaryjnej: 380 studentów:

 • 2020 – 82 stażystów,
 • 2021 – 103 stażystów,
 • 2022 – 99 stażystów,
 • 2023 – 100 stażystów.
  • W każdej edycji studenci czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Weterynaria.

Wydział Leśny: 128 studentów:

 • 2022 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunkach:
  • Leśnictwo – 27 stażystów,
  • Gospodarka przestrzenna – 11 stażystów,
 • 2023 – studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia i II stopnia na kierunkach:
  • Leśnictwo – 73 stażystów,
  • Gospodarka przestrzenna – 17 stażystów.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: 124 studentów:

 • 2021
  1. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
   • Budownictwo – 30 stażystów,
   • Inżynieria Środowiska – 22 stażystów
  2. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku:
   • Inżynieria i gospodarka wodna – 5 stażystów,
 • 2022
  1. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
   • Budownictwo – 41 stażystów,
   • Inżynieria Środowiska – 7 stażystów
  2. studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku:
   • Inżynieria i gospodarka wodna – 19 stażystów.

Wydział Technologii Drewna: 101 studentów:

 • 2021 – studenci VI-VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Technologia drewna – 12 stażystów,
  • Meblarstwo – 13 stażystów,
 • 2022 – studenci VI-VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Technologia drewna – 14 stażystów,
  • Meblarstwo – 12 stażystów,
 • 2023 – studenci VI-VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach:
  • Technologia drewna – 18 stażystów,
  • Meblarstwo – 32 stażystów.

Wydział Socjologii i Pedagogiki: 28 studentów:

 • 2021 – 12 stażystów,
 • 2023 – 16 stażystów.
  • W każdej edycji studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Socjologia.

Przewidziane pozycje budżetowe do sfinansowania w ramach Modułu 3

 • finansowanie stypendium stażowego od 1 do 2 miesięcy zależnie od Wydziału (120 – 240 godzin)
 • finansowanie badań lekarza medycyny pracy dla stażystów zależnie od Wydziału
 • finansowanie ubezpieczenia w zakresie NNW

Aby wziąć udział w stażu należy:

Poddać się procedurze rekrutacyjnej, która obejmuje:

 • zarejestrowanie się w systemie eHMS,
 • dostarczenie wypełnionego Wniosku o przyznanie stażu do Koordynatora Wydziałowego,
 • udział w rozmowie Kwalifikacyjnej,
 • dostarczenie formularzy z danymi osobowymi,
 • podpisanie Umowy trójstronnej,
 • rozpoczęcie stażu w wybranej jednostce.

Realizacja projektu przyczyni się do uzyskania następujących korzyści:

Uczelnia – weryfikacja zrealizowanego programów dydaktycznych pod względem dostosowania do potrzeb rynku pracy i wskażą słabe i mocne strony realizowanej dydaktyki na poszczególnych kierunkach, oraz wykaże które z kompetencji należy wzmocnić/rozwinąć u przyszłych absolwentów.

Stażysta – praktyczne kompetencje w wybranej dziedzinie i rozbudowanie wiedzy ze studiów, oraz możliwość zawodowego sprawdzenia czy praca w określonej jednostce/dziedzinie jest tą wymarzoną możliwością zawodowego realizowania się,

Przedsiębiorca/jednostka naukowa– możliwość wdrożenia stażysty w zadania jednostki i pozyskanie wykształconego, młodego potencjalnego pracownika.