Wydział Technologii Żywności

Zadanie 10 w ramach modułu 2 Power III

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi wchodzących na rynek pracy Wydział Technologii Żywności widzi konieczność stałego podnoszenia jakości kształcenia studentów. Szczególną uwagę stara się poświęcić kształceniu opartemu na praktyce i współpracy z pracodawcami oraz dostosować ten proces do potrzeb regionu i oczekiwań przyszłych pracodawców.

Zadania zaplanowane w ramach projektu POWER 3 obejmują działania związane z podnoszeniem kompetencji studentów na wszystkich kierunkach Wydziału i są to warsztaty praktyczne:

 1. „Chemiczne warsztaty laboratoryjne – analiza chemiczna wody stosowanej w żywności”
 2. „Otrzymywanie i analiza właściwości fizykochemicznych i teksturotwórczych ekstraktów z wybranych roślin”
 3. „Wpływ zmiennych czynników fizycznych na właściwości sensoryczne kaw parzonych w warunkach domowych”
 4. „Lean management – budowanie kultury ciągłego doskonalenia”
 5. „Rozwój rynku produktów wegańskich i jego wpływ na kształcenie technologów”
 6. „Możliwości reformulacji produktu w oparciu o wybrane dodatki do żywności”
 7. „Zagospodarowanie produktów ubocznych przetwórstwa spożywczego”
 8. „Analiza zawartości flawonoidów i właściwości przeciwutleniających olejów”

Zaplanowane w ramach zadania aktywności przyczynią się do uzyskania przez studentów następujących kompetencji:

 • zawodowych,
 • z zakresu przedsiębiorczości,
 • komunikacyjnych, w tym pracy w grupie, interpersonalnych.

Poziom i skala nabytych przez studentów kompetencji będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju aktywności.


Wymagane dokumenty

Ogłoszenia o naborach na szkolenia