Wydział Technologii Żywności

Zadanie 10 w ramach modułu 2 Power III

Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi wchodzących na rynek pracy Wydział Nauk o Żywności widzi konieczność stałego podnoszenia jakości kształcenia studentów. Szczególną uwagę stara się poświęcić kształceniu opartemu na praktyce i współpracy z pracodawcami oraz dostosować ten proces do potrzeb regionu i oczekiwań przyszłych pracodawców.

Zadania zaplanowane w ranach projektu POWER 3 obejmują działania związane z podnoszeniem kompetencji studentów na wszystkich kierunkach Wydziału Nauk o Żywności i są to:

  1. zajęcia z pracodawcami: z praktykami branży spożywczej oraz z pracownikami działu badań i rozwoju przedsiębiorstw spożywczych,
  2. warsztaty kulinarno-gastronomiczno- technologiczne,
  3. wizyty studyjne u pracodawców: w zakładach przemysłowych i laboratoriach.

Zaplanowane w ramach zadania aktywności przyczynią się do uzyskania przez studentów następujących kompetencji:

  • zawodowych,
  • z zakresu przedsiębiorczości,
  • komunikacyjnych, w tym pracy w grupie, interpersonalnych.

Poziom i skala nabytych przez studentów kompetencji będzie zróżnicowana w zależności od rodzaju aktywności.


 

Wymagane dokumenty