Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt

Zadanie 9 w ramach modułu 2 Power III

Celem zadania 9 na Wydziale WHiBiOZ jest podnoszenie jakości kształcenia studentów, w tym opartego na praktyce i współpracy z pracodawcami, dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb regionu i oczekiwań pracodawców, by kształcić przyszłą kadrę na rynek.

Zadanie obejmuje następujące działania:

    • wizyty studyjne u pracodawców

Wyjazdy studyjne stanowią nieodłączny element kształcenia. Wyjazdy są bezpośrednio związane z konkretnymi stanowiskami pracy i przygotowują do wyzwań stawianych przez współczesny, bardzo wymagający rynek pracy. Podczas organizowanych wyjazdów studyjnych studenci mają możliwość zwiedzenia nowoczesnych zakładów pracy, co daje znakomitą możliwość do zaznajomienia się z funkcjonowaniem jednostki. Wyjazdy takie połączone są z realizacją opracowanego programu merytorycznego, zwiększeniem ich kompetencji i perspektyw zawodowych. Dla wielu studentów jest to pierwsza możliwość zetknięcia się z realiami i możliwościami pracy, jakie daje uzyskanie kształcenie na danym kierunku.


Wymagane dokumenty