Moduł 1 – Programy kształcenia

Włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie zajęć

Działania będą realizowane w latach 2019-2023
Dofinansowanie zadań w zakresie wizyt profesorów z zagranicy wynosi 1 393 000,00 złotych

Cele szczegółowe:

Celem Modułu I jest wzrost jakości nauczania poprzez włączenie wybitnych ekspertów zagranicznych (profesorów wizytujących) w prowadzenie zajęć na 6 wydziałach i 14 kierunkach studiów SGGW, kształcących w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu.

Kierunki studiów na których będą realizowane wizyty ekspertów z zagranicy:

 1. Rolnictwo;
 2. Architektura krajobrazu;
 3. Ogrodnictwo;
 4. Ochrona zdrowia roślin;
 5. Finanse i rachunkowość;
 6. Ekonomia;
 7. Logistyka;
 8. Dietetyka;
 9. Żywienie człowieka i ocena żywności;
 10. Gastronomia i hotelarstwo;
 11. Zarządzanie i inżynieria produkcji;
 12. Technologie energii odnawialnej;

Wykładowca z zagranicy będzie realizował wybrany przedmiot z obowiązującego programu dydaktycznego. Zaproszony gość będzie ekspertem zagranicznym, wybitnym specjalistom w swojej dziedzinie, posiadającym najbardziej aktualną wiedzę, a dodatkowo prowadzącym zajęcia w języku obcym najczęściej angielskim. Ponadto zajęcia te będą miały charakter otwarty, w których będą mogli uczestniczyć także zainteresowani studenci innych kierunków czy roczników.

Łącznie w projekcie odbędzie się 31 wizyt. Aby zapewnić jak najwyższą efektywność przyjęto, że ekspert w ramach wizyty przeprowadzi min. 60 godz. zajęć dydaktycznych. Umożliwi to studentom dostęp do międzynarodowych programów kształcenia, wyników nowatorskich badań prowadzonych na najlepszych światowych uczelniach i instytutach badawczych, w których pracują eksperci. Wizyty te będą też okazją – poza zdobyciem wiedzy – do nawiązania współpracy studentów z ekspertami i zaangażowania w międzynarodowe programy badawcze.

Profesorowie z zagranicy, którzy poprowadzą zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych następujących wydziałów SGGW w Warszawie:

 • Wydział Rolnictwa i Biologii – 3 profesorów,
 • Wydział Ogrodnictwa – 1 profesor,
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – 4 profesorów,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych – 7 profesorów,
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji –  7 profesorów,
 • Wydział Inżynierii Produkcji – 9 profesorów.