Kontakt

Koordynator Modułu

Beata Celmer- Paszkowska  – beata_celmer-paszkowska@sggw.edu.pl

Koordynatorzy Zadań

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska:

dr inż. Adam Krajewski – adam_krajewski@sggw.edu.pl

 

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt:

dr inż. Małgorzata Kunowska- Slósarz – malgorzata_kunowska-slosarz@sggw.edu.pl

 

Wydział Technologii Żywności:

dr Beata Dasiewicz – beata_dasiewicz@sggw.edu.pl

 

Wydział Socjologii i Pedagogiki:

dr Agnieszka Rowicka – agnieszka_rowicka@sggw.edu.pl