Kontakt

Koordynator Modułu

I

Koordynatorzy Zadań

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska: dr inż. Adam Krajewski

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt: dr inż. Małgorzata Kunowska- Slósarz

Wydział Technologii Żywności: dr Beata Dasiewicz

Wydział Socjologii i Pedagogiki: dr Agnieszka Rowicka