Podstawy programowania i analizy danych w środowisku R – rekrutacja przedłużona

Rekrutacja przedłużona

Bezpłatne szkolenie podnoszące kompetencje studentów i studentek Wydziału Socjologii i Pedagogiki kierunków Socjologia i Pedagogika realizowane w ramach zadania 11 projektu nr POWR.03.05.00-00-ZR14/18.

http://projektregionalny.sggw.pl/wp-content/uploads/Podstawy-programowania-i-analizy-danych-w-srodowisku-R_logo.pdf